Každý projekt začína nápadom. Nápad dáme na papier kde sa vyšperkujú detaily a potom sa začína realizácia.

V rámci prípravy rekonštrukcie bytového jadra v Poprade sme vypracovali takýto návrh.

Návrh „bezškárovej“ kúpeľne. Dekoračné omietky na stenách.

Návrh rodinného domu